Afgelasting turnshow 2022

februari 14th, 2022 door admin in Uncategorized

Binnen het Dagelijks bestuur hebben we besloten om, gegeven de corona-omstandigheden, de turnshow ook dit seizoen af te gelasten.

Jammer, maar helaas!

We kijken te gelegener tijd, of er einde seizoen (loop van mei) nog zo iets als een “open-deur-moment” kan georganiseerd worden.

We houden jullie verder op de hoogte.

Renaat