Onze missie is turnsport aanbieden:

 • op alle niveaus (topsportniveau in samenwerking met GymFed)
 • voor alle leeftijden (min. 2,5 jaar en schoolgaand)
 • in al zijn verschillende disciplines
 • met kwaliteitsvolle trainers
 • in een moderne en specifieke sportinfrastructuur

Gym Haacht beschikt over het Q4Gym-kwaliteitslabel

In het seizoen 2021-2022 veranderen we het trainingsschema van onze turnclub grondig. Om de veranderingen te begrijpen is het belangrijk de structuur van het trainingsschema te kennen. We doen deze structuur kort uit de doeken in een figuur met de begeleidende tekst eronder. We focussen ons op de veranderingen in het trainingsschema voor gymnasten uit de lagere school en het middelbaar, omdat de veranderingen voor hen het grootst zijn.

Gymnasten uit het eerste en tweede leerjaar kunnen terecht in de Gymtopia-groepen. Deze groepen volgen het Gymtopia-programma. Dit programma werd voorgeschreven door de Vlaamse Gymnastiek-federatie (Gymfed). Het programma laat de gymnasten minstens twee keer per week kennismaken met alle gymnastiekvormen om hen een brede basis te bezorgen en op jonge leeftijd niet specifiek lichamelijk te belasten. Zowel toestelturnen, ritmische gymnastiek, acrogym, tumbling als trampoline-springen zullen hier aan bod komen! Deze verschillende gymnastiekvormen worden speels aangeboden in verschillende niveaus en kunnen getoond worden op één of meerdere Gymtopia-happenings. Op zo’n happening kunnen de ouders en trainers de vorderingen van de gymnasten bewonderen! Na de Gymtopia-groepen kunnen kinderen uit het derde en vierde leerjaar terecht in de Gymstars-groepen die blijven focussen op een brede basisvorming in alle gymnastiekvormen op recreatief niveau. Daarnaast kunnen ze ook terecht in een aantal specifiekere turngroepen: de recreatieve acrogym-groep, of de wedstrijdgroepen ritmische gymnastiek, toestelturnen meisjes en toestelturnen jongens op recre@-, I-, C- of B-niveau. Ook deze groepen trainen minstens twee keer per week. Kinderen uit het vijfde leerjaar tot en met het vierde middelbaar kunnen terecht in gelijkaardige groepen, maar kunnen ook kiezen voor nog specifiekere gymnastiekvormen in twee focusgroepen: tumbling en freerunning. Na het vierde middelbaar proberen we de gymnasten uit verschillende gymnastiekvormen zoveel mogelijk te laten samenkomen in de supernova-groep.

We voeren deze veranderingen aan het trainingsschema door om twee redenen.

 1. We kiezen ervoor om jongere gymnasten een brede basisvorming aan te bieden en gymnasten pas op latere leeftijd te laten kiezen voor meer specifieke turnervaringen. We volgen daarmee de lijn die Gymfed voor ons uittekent, maar we zijn ervan overtuigd dat dit onze gymnasten ten goede komt. Niet alleen omdat de specifieke lichaamsbelasting daalt, maar ook omdat trainers uit verschillende disciplines zullen samenwerken om de Gymtopia-gymnasten te begeleiden.
 2. kiezen we ervoor om ook recreatieve gymnasten in de Gymtopia- en Gymstars-groepen minstens twee keer per week te laten trainen. We merken dat gymnasten het turnplezier verliezen wanneer ze niet meer bijleren. Echter, het is erg moeilijk om gymnasten tijdens één training per week voldoende groeikansen te blijven bieden.
Door twee trainingsmomenten te organiseren kunnen we die groeikansen wel blijven bieden, blijven de gymnasten bijleren, zullen de gymnasten langer turnplezier beleven en langer geëngageerd in de club blijven.
Tot snel in de turnzaal!

Gym Haacht vzw is lid van de GymnastiekFederatie Vlaanderen en telt:

 • meer dan 500 leden
 • met een 50-tal trainers
 • met 8 verschillende disciplines
 • meer dan 30 verschillende groepen
 • 15 juryleden

We werken mee aan Haacht - Verenigd voor het klimaat

Omdat het klimaat ons allen aanbelangt en duurzaamheid een thema is waar we niet langer onderuit kunnen, vinden we dat het als grote vereniging onze taak is om hier ook aan bij te dragen.

We hebben een adviesnota ontvangen van onze deelname aan ‘Verenigd voor het klimaat’ en bouwen daarop verder. Sluit je aan bij het Ecoteam Gym Haacht

Geef een seintje aan Freddy Machiels machiels_freddy@yahoo.com of telefoonnummer 0498486966 .