Nieuwsbrief

augustus 28th, 2012 door admin in nieuwsbrief

Onze driemaandelijkse nieuwsbrief is beschikbaar! Deze staat vol met nuttige info over het nieuwe seizoen: trainingsschema, trainers info, te onthouden datums en nog veel meer.
Hieronder alvast het voorwoord, de ganse nieuwsbrief kan je hier nalezen.

Zaterdag 1 september 2012 is het weer zover.  “Gym Haacht” start dan het nieuwe turnseizoen..   Een groep van 45 enthousiaste trainers staat klaar om onze 600 gymnasten op deskundige wijze te begeleiden.

Ondertussen heeft onze technische leiding het nieuwe programma samengesteld.  Enkele kleine wijzigingen werden doorgevoerd , voornamelijk wat de indeling van de dansgroepen betreft.

Voor alle leeftijden is er een aanbod uit meerdere turndisciplines, zodat iedereen  zijn eigen programma min of meer kan samenstellen.

De verschillende turndisciplines die “Gym Haacht” aanbiedt kunnen als volgt ingedeeld worden :

–          Kleuterturnen en kleuterdans

–  Recreatief turnen bestaande uit basisgymnastiek, specifiek turnen, trampoline, tumbling en ritmische gymnastiek

–          Volwassenengymnastiek

–          De verschillende dansgroepen

–          De précompetitieve en competitieve ploegen

Zoals reeds verteld starten we op zaterdag 1 september de trainingen volgens het hierna vermelde trainingsprogramma.  De 2e week van september zullen er open-deur-momenten zijn.

Organisatorisch zullen we tijdens de drie eerste weken van september een informatie- en inschrijvingstafel opzetten in de inkomhal van de sporthal.  Hier kan dan informatie gevraagd worden en kunnen de inschrijvingsformulieren afgegeven worden.

Data informatietafel Den Dijk:

Woensdag  5 en 12 september tussen 13u30 en 16u00

Vrijdag 7, 14 september tussen 18u15 en 19u00

Zaterdag 1, 8, 15 september tussen 09u00 en 12u15 en tussen 13u00 en 16u00

Nog veel turnplezier!